• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Výstavní stánky vysokých škol

 


Univerzita Karlova v Praze

Prostřednictvím projekcí se návštěvníci stanou svědky experimentálních operací na různých biomodelech. Aktivně se návštěvníci budou moci také sami zúčastnit různých testů, například měření procenta tuku v těle, seznámit se s novými poznatky stran životního stylu, zanalyzovat nutriční hodnotu vlastního jídelníčku, obdržet cenné rady ohledně výživy i fyzické aktivity podporující zdraví.

Dále budou moci testovat krevní skupiny. Dalším modelem prezentujícím výzkum na Univerzitě Karlově, bude model porodních cest. Ten bude našimi gynekology představen společně se speciálně vyvinutým softwarem, kterým modelujeme zatížení pánevního dna a zkoumáme cesty k prevenci v jeho poranění.

Prezentovat se tak budou jak tzv. teoretické ústavy, provádějící základní výzkum a provázející studenta prvními dvěma lety studia, tak pracoviště klinická, která připravují naše studenty na práci s pacienty. Náš stánek by tak měl představit fakultu jako instituci, která dokáže reflektovat svou vědeckou činností na současné raketové tempo medicínských objevů a tím pádem na rozvoj nových diagnostických a léčebných postupů.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont