• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Výstavní stánky vysokých škol

 


České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická ČVUT bude prezentovat metody a přístroje, které pomáhají získat symbolické informace obsažené ve fotografiích. Tyto metody jsou užitečné pro specifické skupiny uživatelů, jako jsou například zrakově postižení lidé nebo turisté v zahraničí. Fakulta informačních technologií ČVUT se pochlubí robotem NAO. Jedná se o humanoidní robot, který má dvě kamery, mikrofony a řadu dalších senzorů. Reaguje na pohlazení po hlavě, umí chodit, sednout si i vstát. Mluví dvěma jazyky, poslouchá a rozeznává příkazy. Prezentovány budou výsledky projektů studentů fakulty, kteří robota programují v předmětu Inteligentní vestavné systémy. Fakulta strojní ČVUT představí funkční model nekývajícího jeřábu. Cílem bude ukázat možnosti potlačení kývání. Jednoduchým a účinným řízením se podstatně zlepšují užitné vlastnosti při manipulaci předmětů. Zájemci si budou moci sami vyzkoušet ovládání modelu jeřábu a manipulaci při překládce předmětů.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont