• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Využití nejnovějších vědeckých poznatků při tradičních postupech zpracování zemědělských produktů v rozvojových zemích

Doc. Ing. David Herák, Ph.D. (ČZU)


Anotace přednášky

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními problémy při využívání tradičních postupů zpracování zemědělských produktů v rozvojových zemích a to hlavně v Indonésii a Etiopii. Nedílnou součástí této přednášky bude také seznámení posluchačů s metody transformace nejnovějších vědeckých poznatků v oboru Biosystems Engineering do praktické roviny použitelnosti místními farmáři.


Přednášející

Doc. Ing. David Herák, Ph.D., působí jako docent na katedře mechaniky a strojnictví, Technické fakulty ČZU v Praze. Profesně je zaměřen na problematiku aplikace zemědělských technologií a na energetickou náročnost zpracování zemědělských produktů v oblastech tropického pásma. Jeho výzkumná práce je hlavně zaměřena na výzkum energetické náročnosti zpracování semen Jatropha curcas L. a jejich mechanických a fyzikálních vlastností. V minulosti se aktivně podílel na projektu zahraniční rozvojové pomoci na Indonéské univerzitě UNITA a na této instituci působil jako hostující docent. V současné době je koordinátorem několika mezinárodních projektů v Indonésii a je garantem projektu Erasmus plus Indonesia. Doc. Herák je také spoluřešitelem dvou rozvojových projektů ČZU na Etiopské Univerzitě v Hawasse, kde působí jako hostující profesor. V současné době je členem několika mezinárodních vědeckých organizací, předseda odborné komise Energetika ČJMF, člen redakční rady prestižního vědeckého časopisu Biosystems Engineering a je také členem několika dalších redakčních rad mezinárodních vědeckých časopisů.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont