• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Teranostika: pomůžou nanočástice kombinovat diagnostiku a terapii?

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. (ČVUT)


Anotace přednášky

Technologie v medicíně obvykle rozdělujeme na diagnostické, které pomáhají objasnit příčinu zdravotního problému pacienta, a terapeutické, které se snaží zdravotní problém léčit. Nanotechnologie umožňují zkombinovat diagnostické a terapeutické funkce do jedné malé částice a vytvořit tak systém, který doručí léčivo na určené místo v těle pacienta a zároveň umožní okamžitě určit, jak daný lék působí na tělo a sledovat jeho účinnost. Tyto systémy se nazývají teranostické (slovo vzniklo kombinací slov terapie a diagnostika). Očekává se, že díky teranostice budeme mít možnost přizpůsobit typ a dávkování léčiva „na míru“ pro každého pacienta již na začátku léčby. Přednáška představí vývoj nového teranostického systému využívajícího nanodiamantové částice.


Přednášející

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., působí na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zabývá vývojem nových diagnostických metod, které využívají fluorescenční nanočástice. Během svého doktorského studia pracovala ve spolupráci s univerzitami v Hasseltu a ve Stuttgartu na vývoji diamantové buněčné sondy.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont