• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Krize identity aneb mikrochimérismus ve zdraví a nemoci

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (UK)


Anotace přednášky

Nové objevy ukazují, že naše těla mohou být mnohem geneticky komplikovanější, než jsme si kdy dokázali představit. Jsme spíš společenství buněk různého původu, z nichž jen část (i když samozřejmě podstatná) je potomstvem buňky vzniklé setkáním otcovy spermie a matčina vajíčka - tedy tím, co jsme považovali za své niterné já. Přednáška se bude zabývat fenomény chimérismu a mikrochimérismu z obecně biologického hlediska, ale i jejich vztahem k medicíně, budou diskutovány i etické a právní otázky.


Přednášející

Doc. RNDr. Jan Černý Ph.D., působí na katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vede Laboratoř buněčné imunologie a kde přednáší buněčnou biologii, imunologii a histologii. Tématy vědecké činnosti je m. j. studium biologických aktivit sekundárních metabolitů bakterií a hub, charakterizace nově izolovaných molekul, jejich toxicity, vlivu na funkční morfologii a fyziologii buněk včetně využití v biomedicínských aplikacích. Využívaným zvířecím modelem je jedna z mnoha typů „zelených myší“ - MHCII-EGFP knock-in myš – vhodná např. pro studium mikrochimérismu.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont