• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Desetiletí lidského genomu

Mgr.et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D (UK)


Anotace přednášky

Za posledních deset let se přečtení genomu člověka zlevnilo miliónkrát. V dějinách ekonomie neexistuje žádné zboží, služba či výrobek. Dějiny molekulární biologie začínají přitom již v roce 1953, kdy byla objevena šroubovicová struktura DNA. O padesát let později bude sekvenován genom člověka. Za dalších deset let je cílem sekvenování všech lidí na Zemi. Dobrodružství poznání, závody mezi HGP a Celera Genomics, prozíravá Bermudská deklarace a spor o patentování genů tvoří první část přednášky. Ve druhé jsou hlavními tématy výhledy do budoucnosti, firma 23andMe a genetický profil, který si dnes může nechat udělat každý, a to, jak znalost genomu pacientů ovlivní paradigma zdravotnictví.


Přednášející

Mgr.et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D, vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. Je přednostou Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont