• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Hospodářské a politické souvislosti vývoje střední Evropy v 19. a 20. století

Mgr.et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (VŠE)


Anotace přednášky

Přednáška se zaměří na hlavní specifika hospodářských a politických dějin střední Evropy v 19. a 20. století jako „přechodového“ prostoru mezi západní a východní Evropou. Seznámí se základními ekonomickými, sociálními a politickými procesy ve střední Evropě za průmyslové revoluce, s hospodářsko-politickými problémy nástupnických států Rakousko-Uherska, problematikou centrálně plánovaného hospodářství středoevropských států po druhé světové válce a jeho transformací po pádu železné opony. Posluchači se po přednášce budou v hrubých rysech dokázat orientovat v základních tendencích ekonomického, sociálního a politického vývoje ve středoevropském regionu a jeho specifik, typických pro tzv. přechodový středoevropský region.


Přednášející

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Ve své odborné práci se zaměřuje na různé aspekty politicko-hospodářského a společensko-sociálního vývoje středoevropského prostoru. Publikoval desítky odborných studií v českém, anglickém, maďarském a německém jazyce v předních domácích, mezinárodních a zahraničních odborných časopisech. Jeho práce jsou hojně citovány v domácích i zahraničních odborných časopisech a monografických publikacích, např. v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Velké Británii, ve Spojených státech amerických atd. Je členem redakčních rad několika odborných časopisů u nás i v zahraničí a Society of Hungarian Scientists and Scholars associated by the Hungarian Academy of Sciences a Hungarian Historical Society. Aktuálně přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont