• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program / Přednášky

 


Rostliny jako zdroj přírodních potravinářských konzervantů

Doc. Ing. Pavel Klouček (ČZU)


Anotace přednášky

Přednáška poodhalí možnosti využití rostlin jako zdroje přírodních konzervantů při produkci zdravých a bezpečných potravin. Produkce zdravých a bezpečných potravin je kritickým bodem rozvoje lidstva v celé jeho historii. I přes neustálé zvyšování hygienických standardů se odhaduje, že až 30% obyvatel rozvinutých zemí ročně trpí nemocemi přenášenými potravinami, přičemž celosvětově ročně umírá na průjmová onemocnění způsobená kontaminací potravin až 2 miliony lidí. Historicky byly určité rostliny pro lidstvo díky svým vlastnostem přirozeným zdrojem potravinářských „aditiv“, jako např. barviv nebo koření. Po nástupu organické chemie a syntézy se však jejich důležitost postupně snižovala. Jaká je jejich situace dnes? Bylo by možné je znovu využít jako přírodních konzervantů v potravinářství?


Přednášející

Doc. Ing. Pavel Klouček, vedoucí katedry kvality zemědělských produktů České zemědělské univerzity, se výzkumu a výuce léčivých, aromatických a kořeninových rostlin věnuje od roku 2003. Jedním z hlavních témat je hledání biologicky aktivních látek v rostlinách, možností jejich produkce a využití ve farmacii, kosmetice a potravinářství. Doc. Klouček je členem mezinárodních společností – Společnosti pro výzkum léčivých rostlin a přírodních produktů (GA) a Evropské fytochemické společnosti (PSE). Jeho přednášky a vědecké práce o biologicky aktivních látkách z rostlin získaly ocenění pro mladé vědce od PSE a ministra zemědělství ČR a práce o antibakteriální aktivitě silic v plynné fázi byla oceněna jako excelentní vědecký výstup Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont