• Logo: ČVUT v Praze
  • Logo: ČZU v Praze
  • Logo: UK v Praze
  • Logo: VŠE v Praze
  • Logo: VŠCHT Praha
Logo: Scientia Pragensis

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Program

 


Přednášky

od 10.00 Dřevo jako primární médium k architektonické performanci

MArch. Marie Davidová (ČVUT)

od 10.35 Bezpečnost potravin a biogenní konzervanty

Doc. Ing. Pavel Klouček (ČZU)

od 11.10 Jak zelené jsou zelené polymery?

Ing. Jan Merna, Ph.D. (VŠCHT)

od 11.45 Hospodářské a politické souvislosti vývoje střední Evropy v 19. a 20. století

Mgr.et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (VŠE)

od 12.20 Desetiletí lidského genomu

Mgr.et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D (UK)

od 12.55 Krize identity aneb mikrochimérismus ve zdraví a nemoci

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (UK)

od 13.30 Teranostika: pomůžou nanočástice kombinovat diagnostiku a terapii?

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. (ČVUT)

od 14.05 Indonésané za pomocí zařízení vyvinutém na ČZU lisují oleje

Doc. Ing. David Herák, Ph.D. (ČZU)

od 14.40 Netradiční skla

Doc. Dr. Ing. Martin Míka (VŠCHT)

od 15.15 Kdy se Google stane největší globální bankou?

Doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (VŠE)


Výstavní stánky vysokých škol

Česká zemědělská univerzita v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
 

Mediální partneři:

  • Logo ČRo Plus
  • Logo Gate 2 Biotech

Sponzoři:

  • Logo Česká Spořitelna
  • Logo Pražská plynárenská, a.s.
  • Logo Sigma Aldrich
  • Logo DuPont